Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

 

 

Jaké doklady musíte u zápisu předložit:

  • písemnou žádost
  • platný průkaz totožnosti, který je žadatel (zákonný zástupce) povinen na výzvu předložit
  • rodný list dítěte