INFORMACE K ZÁPISU


Vážení rodiče, zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2021 – 2022 proběhne

v pátek 9. 4. 2021.

Registrace k zápisu proběhne na stránkách www.zapisdozszlin.cz. Zde rodiče zaregistrují své dítě a vyberou si školu a čas zápisu.

Termín spuštění registrace zatím nevíme, informace na těchto stránkách budeme průběžně aktualizovat.

 

Co vzít s sebou k zápisu:

·       Rodný list dítěte

·       Platný občanský průkaz zákonného zástupce

·       Žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

Je také možné si předem vyplnit Zápisový list.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky dítěte, je potřeba doložit k Žádosti o odklad:
- doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC),
- vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Co naše škola nabízí, naleznete ZDE.

Jak naše škola vypadá naleznete ZDE.

Mgr. Silvie Ingrová

 

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
 na školní rok 2021/ 2022

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567

 

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2021/ 2022:

 

1.    Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.

2.    Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2021 sourozence.

3.    V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Vzhledem k malému počtu předškolních dětí v našem spádovém obvodu, přijímáme do 1. ročníku i děti z nespádových obvodů.

O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitel školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o přijetí 75 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.