INFORMACE K ZÁPISU

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 - ZDE

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v naší zemi proběhne zápis žáků do 1. tříd na školní rok 2021/2022 bez osobní účasti dětí ve škole.

 

Zápis se uskuteční v pátek 9. 4. 2021, čtěte prosím podrobně následující informace -ZDE

 

Pokud se vám po registraci vašeho dítěte na stránkách www.zapisdozszlin.cz nepodařilo rezervovat čas zápisu (všechny časy byly obsazeny), zavolejte prosím do školy na tel. 577 210 076 kl. 202 pí Silvii Ingrové a domluvte si čas pro předání Žádosti o přijetí. Děkujeme.

 

Zápisový list ke stažení - ZDE

 

Mgr. Silvie Ingrová, ZŘŠ pro 1. stupeň

ingrova@zskom2.cz

tel.: 577 210 076 - klapka 202

 

 

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
 na školní rok 2021/ 2022

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567

 

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2021/ 2022:

 

1.    Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.

2.    Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2021 sourozence.

3.    V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Vzhledem k malému počtu předškolních dětí v našem spádovém obvodu, přijímáme do 1. ročníku i děti z nespádových obvodů.

O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitel školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o přijetí 75 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.