Akce školy

Celoškolní akce

 
Orientační běh
Sponzorství supa Rüppellova v ZOO Lešná
Vánoce v útulku
Dny otevřených dveří
Ovoce do škol
Mléko do škol
Reprezentační ples
Sběr vršků od PET lahví
Mc Donald Cup
Zájezd do Velké Británie
Jablíčkový den
Plavání - 2. a 3. ročníky
Dopravní hřiště - 4. ročníky
Besedy v knihovně a muzeu
Výchovné koncerty
Hvězdárna a planetárium Brno
 

Ročníkové akce:

 6. ročníky
Exkurze a archeoskanzen Modrá

 7. ročníky
Exkurze Vídeň
Lyžařský výcvikový kurz

 8. ročníky + 9. ročníky

Praha
Exkurze Osvětim
Exkurze Králíky a Dolní Morava