Metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Naším cílem je dosáhnout co nejlepších vztahů ve školním prostředí, co nejlepší spolupráce, radostné prostředí, vzájemné akceptování. Tedy úkol nelehký.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky: 1. stupeň: čtvrtek 13:30 - 14:15, 2. stupeň: středa 7:10 - 7:30. Pro rodiče jsou možné po předchozí telefonické či osobní domluvě.

Najdete nás v kabinetu číslo 307 nebo na níže uvedených kontaktech.

 • metodička prevence pro 2. stupeň
  Mgr. Simona Václavíková
  577 210 076 kl. 210
 • metodička prevence pro 1. stupeň
  Mgr. Silvie Smilková
  577 210 076 kl. 210

Na metodičku prevence se můžete obrátit

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Šikana - fyzické a psychické ubližování a napadání žáků ve škole
 • Závislosti na PC, internetu a on-line hrách
 • Kyberšikana

Které činnosti zajišťuje metodik prevence

 • Připravuje školní preventivní program a program proti šikanování
 • Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dávám podněty k možné nápravě
 • Pracuje a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci preventivního programu
 • Koordinuje osobně spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků  spadajících do oblasti rizikového chování

Pokud se chcete dozvědět více informací o drogách, šikaně a bezpečí na internetu -  webové stránky.