Výchovné poradenství

 • Výchovná a kariérní poradkyně
  Mgr. Eva Cablíková
  577 210 076 kl. 203

Konzultační hodiny:

 • Pro žáky: výchovné poradenství: středa 12:00 - 12:30,
 • Pro žáky: kariérové poradenství: pondělí 13:30 - 14:00, čtvrtek 12:00 - 12:30
 • Pro rodiče: Po předchozí domluvě

S výchovnou a kariérní poradkyní můžete konzultovat:

 • otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...
 • volbu povolání a další studium
 • přijímací řízení na střední školy
 • otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

Adresy poradenských pracovišť:

Užitečné adresy k volbě povolání

 • www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ
 • www.burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje
 • www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR
 • Publikace Kam na školu ve Zlínském kraji
 • Dny otevřených dveří na SŠ

Přijímací zkoušky 2022/2023

 

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 - info zde