Výchovné poradenství

 • Výchovná a kariérní poradkyně
  Mgr. Eva Cablíková
  577 210 076 kl. 203

Konzultační hodiny:

 • Pro žáky: středa 13:40 - 14:10
 • Pro rodiče: Po předchozí domluvě

S výchovnou a kariérní poradkyní můžete konzultovat:

 • otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...
 • volbu povolání a další studium
 • přijímací řízení na střední školy
 • otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

Adresy poradenských pracovišť:

Užitečné adresy k volbě povolání

 • www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ
 • www.burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje
 • www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR
 • www.gwo.cz - průvodce světem povolání
 • Publikace Kam na školu ve Zlínském kraji
 • Dny otevřených dveří na SŠ

Přijímací zkoušky 2020/2021

 

 Prozatímní a bližší informace k PZ na SŠ pro školní rok 2021/2022 naleznete zde

 Informace vydané MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ - zde

Opatření k PZ platné od 5. 1. 2021 - zde