Výchovné poradenství

 • Výchovná a kariérní poradkyně
  Mgr. Eva Cablíková
  577 210 076 kl. 203

Konzultační hodiny:

 • Pro žáky: středa 13:40 - 14:10
 • Pro rodiče: Po předchozí domluvě

S výchovnou a kariérní poradkyní můžete konzultovat:

 • otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...
 • volbu povolání a další studium
 • přijímací řízení na střední školy
 • otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

Adresy poradenských pracovišť:

Užitečné adresy k volbě povolání

 • www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ
 • www.burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje
 • www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR
 • www.gwo.cz - průvodce světem povolání
 • Publikace Kam na školu ve Zlínském kraji
 • Dny otevřených dveří na SŠ

Přijímací zkoušky 2020/2021

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Prijimaci-zkousky-dodatek.pdf


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u - českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut),

- matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut)

 

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na:

 https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

 

Náhradní termíny:
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

 Prozatímní a bližší informace k PZ na SŠ pro školní rok 2021/2022 naleznete zde

 Informace vydané MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ - zde

Opatření k PZ platné od 5. 1. 2021 - zde