Školní psycholog

Jmenuji se Mgr. Zuzana Zlámalová a na ZŠ Komenského II Zlín pracuji od září 2016 jako školní psycholožka.

Konzultační hodiny

Facebook : Školní psycholog ZŠ Komenského II Zlín - odkaz zde

Web pro mimoškolní zájemce: www.psykreativne.cz

Konzultační hodiny:

 

Pondělí: 10:30 - 14:30

Úterý: 07:00 - 11:00

Středa: 07:00 – 15:30

Čtvrtek: 07:00 – 11:00

Pátek: 07:00 – 11:00

 O případných změnách vás budeme informovat. 

Konzultaci je třeba domluvit předem: e-mailem či telefonicky.

 

Kancelář: přízemí u šaten (bývalý školnický byt)

Moje pracovní činnost ve škole je zaměřená na žáky, rodiče, učitele.

    

  

Co je náplní školního psychologa?

  • Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové potíže ve škole, učební styl)
  • Poradenské konzultace pro rodiče (např. pomoc se vzdělávacími obtížemi, vztahovými potížemi žáků ve škole)
  • Práce se třídami (rozvoj spolupráce, komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti žáků, jejich sociálních dovedností)
  • Spolupráce s učiteli (pomoc s výchovně-vzdělávacími obtížemi žáků, náslechy v třídnických hodinách, poskytnutí zpětné vazby učiteli)

 

Obecná ustanovení

  •  Školní psycholog se řídí školským zákonem, příslušnými směrnicemi, vyhláškami a doporučeními.
  • Školní psycholog se při své práci řídí etickým kodexem školního psychologa. (Etické normy práce školního psychologa, Oakland, Goldmanová, Bishoff, přijaté jako etické normy Asociace školní psychologie ČR a SR). 

 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. Informace z rozhovorů a z vyšetření jsou proto důvěrné. Výjimkou jsou případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Školní psycholožka je financována z EU - Operační program: Jan Amos Komenský - šablony pro ZŠ I

Název: Šablony I - JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001900