Školní psycholog

Jmenuji se Mgr. Zuzana Zlámalová a na ZŠ Komenského II Zlín pracuji od září 2016 jako školní psycholožka.

Konzultační hodiny

Facebook : Školní psycholog ZŠ Komenského II Zlín - odkaz zde

Skype: školní psycholog zskom2 Zlín

Web pro mimoškolní zájemce: www.psykreativne.cz

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem ke karanténě uvalené v rámci celé České republiky jsou konzultační hodiny školního psychologa upraveny následovně:

Konzultační dny jsou stanoveny na pondělí až pátek (mimo úterý) od 07:15 do 11:00. Konzultace lze využít telefonicky a emailem nebo přes web: www.psykreativne.cz.  Na základě předem domluveného termínu lze využít Skype ("školní psycholog zskom2 Zlín").

Žáci osmých tříd, kteří se zúčastnili profesní diagnostiky, mohou své výsledky zkonzultovat přes Skype. Konzultace zabere asi 40 min. Schůzku je potřeba domluvit si předem (ideálně přes email).

 Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zuzana Zlámalová

 

Pondělí: 12:00 - 15:30

Středa: 07:15 – 15:30

Čtvrtek: 07:15 – 11:00

Pátek: 07:15 – 11:00

 

Konzultaci je třeba domluvit předem: e-mailem či telefonicky.

 

Kancelář: přízemí u šaten (bývalý školnický byt)

Moje pracovní činnost ve škole je zaměřená na žáky, rodiče, učitele.

Moje kvalifikace

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (ukončení 2016).

Absolvovala jsem tyto kurzy a semináře:

 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, úvodní výcvik (Dalet, Olomouc)
 • Škola a mimořádná událost (Moravští lektoři, Olomouc)
 • Edukativní rodičovská terapie (Mansio, Brno)
 • Trauma v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy, Praha)
 • Vývojová psychopatologie (IKP ČR, Brno)
 • Sebezkušenostní výcvik v adlerovském duchu (Mansio, Brno)
 • Výcvik komplexní krizové intervence (Moravští lektoři, Olomouc)
 • Biosyntéza pro školní psychology (Český institut biosyntézy, Praha)
 • WISC III - Wechslerova inteligenční škála pro děti (Hogrefe - Testcentrum, Praha)
 • WISC III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi (Hogrefe - Testcentrum, Praha)

Co je náplní školního psychologa?

 • Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové potíže ve škole, učební styl)
 • Poradenské konzultace pro rodiče (např. pomoc se vzdělávacími obtížemi, vztahovými potížemi žáků ve škole)
 • Práce se třídami (rozvoj spolupráce, komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti žáků, jejich sociálních dovedností)
 • Spolupráce s učiteli (pomoc s výchovně-vzdělávacími obtížemi žáků, náslechy v třídnických hodinách, poskytnutí zpětné vazby učiteli)

Objednat se u mne mohou

Žáci, kteří:

 • se trápí něčím, co se děje ve třídě mezi ním a spolužáky,
 • se chtějí někomu svěřit a nemají komu, cítí se osamělé či smutné,
 • mají problém s učením a chtěli by se v něm zlepšit,
 • mají problémy se spolužáky, s kamarády, učiteli či doma,
 • si neví rady se strachem či trémou…

Rodiče, kteří:

 • se domnívají, že se jejich dítě něčím trápí,
 • mají výukové či výchovné problémy se svým dítětem a neví si s tím rady,
 • chtějí svému dítěti více porozumět,
 • mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky či kamarády...

Učitelé, kteří:

 • řeší výukové či výchovné problémy svých žáků,
 • potřebují pomoc při rozvíjení a posílení pozitivních vztahů ve třídě,
 • potřebují pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků,
 • chtějí více poznat své žáky.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. Informace z rozhovorů a z vyšetření jsou proto důvěrné. Výjimkou jsou případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Školní psycholožka je financována z EU - Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II.

Název: Výzva č. 02_18_063