Nadační fond při ZŠ

Název: Nadační fond při základní škole Komenského II

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2567, 76001 Zlín

: 62181904

DIČ: CZ62181904

č. ú.: 1400145369 / 0800  - tento účet slouží k platbě kroužků atd...

 

 

Vymezení účelu, pro který se Nadační fond zřizuje:

-        všestranná podpora výchovně vzdělávací činnosti v celém komplexu,

-        financování modernizace vnitřního vybavení školy,

-        finanční příspěvky na mimoškolní činnost dětí, akce pořádané školní družinou, zájmové kroužky,

-        honorování lektorů cizích jazyků pro žáky školy,

-        podle možnosti přispívání na činnosti sportovních tříd. 

 

Příjmy:

-        příspěvky rodičů (250 Kč/pololetí)

-        sběr papíru

-        finanční dary

-        příjmy ze sběru pomerančové a citronové kůry

-        výtěžek z plesu

 

Čerpání příjmů nadačním fondem:

 

-        spotřební materiál do kroužku Zábavná věda a technika – nabíječky, lepicí tyčinky atd.

-        nákup vybavení pro polytechnické vzdělávání – stavebnice, 3D per, mikropočítače

-        odměny a občerstvení pro školní družinu – pololetní příspěvky na fungování jednotlivých oddílů družiny, pořádání karnevalu, dětského dne, příspěvky na volnočasové aktivity v družině – stolní hry, sportovní potřeby – míče, švihadla…

-        odměny na školní soutěže – olympiády (zeměpisná, biologická, matematická – Klokan, konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní projekty…)

-        odměny a diplomy pro žáky účastnící se lyžařského kurzu a zimní škole v přírodě

-        nákup, servis a půjčení běžeckého vybavení pro žáky účastnící se lyžařského kurzu (běžky, hole, běžecké boty, vosky…)

-        provoz kopírky pro potřeby dětí

-        každoroční pronájem sálu Malé scény pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče v rámci rozloučení se se základní školou, slavnostní předávání vysvědčení na konci 9. třídy

-        startovné sportovních soutěží – sportovní gymnastika žákyň 6. – 9. tříd, plavání, přehazovaná, florbal a mnoho  dalších

-        charitativní činnosti NF – Vánoční růže, Vánoce ve zlínském útulku

-        sponzorování zvířátka v ZOO Zlín – sup Rüppellův

-        organizování školní plesu – pronájem sálu, hudba, výzdoba, tombola, občerstvení pro hudbu a žáky a žákyně, kteří se účastní plesu, půjčení šatů na společenský tanec  - polonéza

 

Sponzorství supa - ZOO Zlín Lešná

Každoročně naše škola přispívá na krmení a provoz supa v ZOO Zlín Lešná. Za tuto službu nám umožní vstup 30 žákům do ZOO zdarma.

Sponzorství Vánoční růže - hvězda

Vánoční hvězda 

Také letos podpoří Nadační fond naší školy hemato-onkologické oddělení FN v Olomouci nákupem vánočních hvězd do každé třídy a kanceláří školy. I vy můžete mít doma na stole květinu s vědomím, že jste pomohli nemocným dětem.

Částka byla rozdělena na:

  • rekondiční pobyty, rekreační pobyty rodiny po léčbě
  • přístroje: monitory životních funkcí, doplatky na léky, humanizace nemocničního prostředí, poplatky za hospitalizaci rodiny, dary dětem

Už teď děkujeme všem, kteří si květinu zakoupí a pomůžou dětem na jejich pouti za zdravím!

Květiny jsou červené a cena jedné je 100Kč.

Nadační fond naší školy podpoří FN v Olomouci- hemato-onkologické oddělení nákupem Vánočních hvězd do každé třídy a do kanceláří školy.

I vy můžete mít doma na stole květinu s vědomím, že jste pomohli nemocným dětem.