Nadační fond při ZŠ

Název: Nadační fond při základní škole Komenského II

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2567, 76001 Zlín

: 62181904

DIČ: CZ62181904

č. ú.: 1400145369 / 0800  - tento účet slouží k platbě kroužků atd...

Sponzorství supa - ZOO Zlín Lešná

Každoročně naše škola přispívá na krmení a provoz supa v ZOO Zlín Lešná. Za tuto službu nám umožní vstup 30 žákům do ZOO zdarma.

Sponzorství Vánoční růže - hvězda

Vánoční hvězda 

Také letos podpoří Nadační fond naší školy hemato-onkologické oddělení FN v Olomouci nákupem vánočních hvězd do každé třídy a kanceláří školy. I vy můžete mít doma na stole květinu s vědomím, že jste pomohli nemocným dětem.

Částka byla rozdělena na:

  • rekondiční pobyty, rekreační pobyty rodiny po léčbě
  • přístroje: monitory životních funkcí, doplatky na léky, humanizace nemocničního prostředí, poplatky za hospitalizaci rodiny, dary dětem

Už teď děkujeme všem, kteří si květinu zakoupí a pomůžou dětem na jejich pouti za zdravím!

Květiny jsou červené a cena jedné je 100Kč.

Nadační fond naší školy podpoří FN v Olomouci- hemato-onkologické oddělení nákupem Vánočních hvězd do každé třídy a do kanceláří školy.

I vy můžete mít doma na stole květinu s vědomím, že jste pomohli nemocným dětem.