Platba ŠD za II. pololetí

Finanční příspěvek za školní družinu na II.pololetí.

Číslo účtu: 1400158389/0800

Variabilní symbol: 997

Do textu pro příjemce napsat: ŠD, jméno dítěte a třídu / důležité /

Částka 1000 Kč.

Jen ranní družina 750 Kč.

Termín platby do 14. 2. 2020. 

Děkuji. Vedoucí vychovatelka Eva Opálková.

Sdílet