Platba za školní družinu

Vážení rodiče,

zasílám účet a pokyny o platbě za školní družinu na II. pololetí.

Číslo účtu: 1400158389/0800

Variabilní symbol: 997

Do textu pro příjemce napsat: ŠD, jméno  a třídu dítěte / ne Vaše/

Částka 1 500 Kč.

Pouze ranní docházka 1 250 Kč.

Platbu uhraďte do konce února.

Děkuji. Vedoucí vychovatelka Eva Opálková.

 

 

Sdílet